LakeLoadResponse LLR


SYKE
LLR etusivu

Lakestate
WISER
GisBloom

Vesinetti

Tietoa malleista
KoulutusmateriaaliaWISER-LLR / in english

Internet-työkalu vesistöalueiden hoidon suunnittelijoille

Työkalun avulla voidaan ennustaa, kuinka paljon järveen tulevan kuormituksen määrää tulisi vähentää hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi.
Aloita valitsemalla jokin seuraavista painikkeista sen mukaan, millä perusteella lasket järven tavoitekuormia.

Ohje
Ohje
Ohje
Ohje
Ohje


LLR-työkalun kehitystyö alkoi Ympäristöministeriön v. 2006-08 rahoittamassa hankkeessa 'Vesipuitedirektiivin toimeenpanoa tukevat mallit valuma-alueen kriittisten kuormitusten arvioinnissa ja seurannan kehittämisessä (LakeState)'. Kehitystyö on jatkunut WISER-projektin ('Kokonaisvaltaiset menetelmät pintavesien ekologisen tilan ja palautumisen arvioimiseksi') puitteissa (2009-).

LLR:n kehittämisestä vastaa työryhmä Olli Malve, Niina Kotamäki,Anita Pätynen, Kai Rasmus ja Timo Huttula (SYKE).

some_text some_text